Efektywny moduł powiadomienia BasicGSM firmy ROPAM

Moduł powiadomienia BasicGSM w NAPAD.pl

W celu realizacji kompleksowego procesu powiadamiania o zdarzeniach wykrywanych przez system alarmowy należy posłużyć się specjalistycznymi urządzeniami gwarantującymi nie tylko skuteczne raportowanie, ale również alarmowanie w razie złamania zabezpieczeń systemu lub pojawienia się zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego. Jednym z urządzeń gwarantujących sprawne informowanie na odległość jest moduł powiadomienia BasicGSM marki ROPAM. Terminal ten nie tylko realizuje funkcje powiadamiania, ale również spełnia szereg dodatkowych funkcji, gwarantując skuteczność komunikacji. Moduł powiadomienia Basic GSM wyposażony został w system zabezpieczający przed zagłuszaniem transmitowanego sygnału. Ponadto, firma Ropam obdarzyła moduł w wewnętrzną pamięć umożliwiającą urządzeniu stałe prowadzenie rejestru zdarzeń oraz możliwość raportowania aktualnego stanu urzadzenia.

Parametry modułu powiadomienia stwarzają użytkownikowi możliwość do dostosowania funkcjonalności modułu do wymagań konkretnego systemu alarmowego. Moduł BasicGSM ROPAM posiada 8 wejść NC, NO oraz umożliwia zróżnicowany wybór typu reakcji na jego wejściach. Zastosowanie w terminalu powiadomienia 4 wyjść sterowanych (1x 1A, 3x OC) i zapewnienie możliwości ustalenia typu wyzwalania pomiędzy awarią, sterowaniem wyjściem bi/mono przez: CLIP lub SMS sprawia, że moduł powiadomienia Basic GSM firmy Ropam jest urządzeniem wielofunkcyjnym o dużych możliwościach konfiguracyjnych. Obsługa przez terminal systemu LogicProcessor umożliwia wykonywanie zaawansowanych funkcji logicznych pozwalając m.in. na programowanie przekaźników czasowych urządzenia.

Terminal powiadomienia BasicGSM

Terminal BasicGSM jest modułem powiadomienia, którego zastosowanie pozwoli na zwiększenie funkcjonalności istniejących systemów alarmowych. Użycie modułu Basic GSM zagwarantuje szybkie i skuteczne informowanie głosowe i tekstowe, które zapewni skuteczną reakcję w razie wystąpienia sytuacji alarmowych. Moduł powiadomienia z powodzeniem znajdzie zastosowanie nie tylko w elektronicznych systemach sygnalizacji włamania i systemach automatyki domowej, ale również w systemach kontroli i sterowania przez sieć GSM.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Secured By miniOrange